Liên Lạc

Trụ sở chính:
(Hoa Kỳ)
Bác sĩ Phạm Hoàng Trung
Ðịa chỉ: 9822 Bolsa Ave. Suite E
Westminster, CA 92683-6698
U.S.A
Toll free (ĐT miễn phí): 1-800-328-6482 (trong nước Mỹ)
Ðiện thoại: 1-714-775-2026 (ngoài nước Mỹ)
Fax (điện Tín): 1-714-332-2927
Email (điện Thư): kimphamweb@gmail.com
Giờ mở cửa:
(Giờ Cali, Hoa Kỳ)

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00 Sáng – 6:30 Chiều.
Thứ Bảy:                9:30 Sáng – 5:00 Chiều.
Chúa Nhật:            10:00 Sáng – 4:00 Chiều.

Ngoài trụ sở chính tại Mỹ, tất cả các loại thuốc Dược thảo của Bác Sĩ Phạm Hoàng Trung
đang có bán tại các đại lý ở Canada, Úc Châu và Âu Châu như sau:

Tại Canada Liên lạc: Làng Văn Video
Ðịa chỉ: 1459 Kingsway St. Suite 101
Vancouver, BC V5N 2R6
Canada
Ðiện thoại: (604) 876-3855
hoặc Liên lạc: Bánh Mì Nguyên Hồng
Ðịa chỉ: 64 Cannon St W.
Hamilton, ONT L8R 2B5
Canada
Ðiện thoại: 905-777-0656

Tại Pháp Liên lạc: Minh Dabos
Ðịa chỉ:
161 Rue De Javel
75015 Paris
France
Ðiện thoại: 033-645-964-100
E-mail: duocthao@free.fr
Tại Ðức Liên lạc: Chị Hồng
Ðiện thoại: 049-896-351-938
E-mail: hongdethanhthithu@yahoo.de

 

Tại Sài Gòn Liên Lạc: Cô Lê Thị Bo
Ðiện thoại: 08 -3832- 5218
Ðiện thoại di động: 093-728-4373
Email: lethibo1968@gmail.com
Tại Hà Nội Liên Lạc: Ông Nguyễn Hữu Hạnh
Ðịa chỉ: Số 23 Đường Ủy Ban
Phường Giang Biên, Quận Long Biên
Hà Nội
Ðiện thoại di động: 0913-201-830

 

Tại Úc Liên lạc: Vân Đài (Đài Tiếng Nước Tôi)
Ðịa chỉ: 111 Reid Ave.
Hectorville, SA 5073
Ðiện thoại: 04 – 1019 4044
E-mail: dtvdai@gmail.com
Tại Adelaide
(Úc)
Liên lạc: Hưng Thực Phẩm
Ðiện thoại: 08 – 8268 2375
Tại Melbourne
(Úc)

Liên lạc: Chị Hiếu (tiệm phở Saigon)
Ðiện thoại: 04 – 1338 4144
04 – 6637 3274
Tại Sydney
(Úc)

Liên lạc: Thúy Nga
Ðiện thoại: 02 – 9796 7415
Tại Brisbane
(Úc)

Liên lạc: KIM CHI
Ðiện thoại: 04 – 1178 2202
04 – 1341 1435

E-mail: thanhchi@hotmail.com
hoặc Liên lạc: NGỌC CHI MONEY TRANSFER
Ðiện thoại: 08 – 8281 5834

Xin quý vị e-mail lời nhắn và gửi đến chúng tôi!


Ðể biết thêm chi tiết xin xem trang LIÊN LẠC

hoặc gọi về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung theo số điện thoại miễn phí:

1-800-328-6482

Ngoài nước Mỹ và Canada xin gọi số điện thoại:

1-714-775-2026

The products and information found on www.PhamHoangTrung.com are not intended to replace professional medical advice or treatment. These above statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. Our dietary supplements are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease or medical condition. Individual results may vary. PhamHoangTrung.com urges you to seek the advice of your family doctor for any health concern lasting more than two weeks, and to share with your provider any information pertaining to your health and well-being, including the use of supplemental nutrition.

Các sản phẩm và thông tin tìm thấy trên quảng cáo và trên trang nhà của Bác Sĩ Phạm Hoàng Trung www.PhamHoangTrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh và lời khuyên của bác sĩ gia đình. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi Cơ Quan Quản Lý về Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA). Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn hai tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng.


Về Trang Nhà | Lên Đầu Trang