Giới Thiệu Bác sĩ Phạm Hoàng Trung chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất nhiều kinh nghiệm về chữa trị đau nhức và có nhiều kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County miền nam California từ năm 1984 cho đến nay.

Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã trình bày trên hơn 30 chuyên đề về sức khỏe - dinh dưỡng và phương thức chữa trị.

Xin quý vị vào đây để nghe

Sản Phẩm

Tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung có 15 loại dược thảo khác nhau, bạn có thể xem trang Sản Phẩm để biết thêm chi tiết.